Events

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

January 4, 2023

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

October 6, 2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

Open Tech Summit Asia

Open Tech Summit Asia

October 1, 2019

ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ OPEN TECH SUMMIT ASIA ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ ပီ 2019 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ 2 ဝၼ်း။ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈယၢမ်းလဵဝ်မႃး ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

November 12, 2018

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

July 1, 2016

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

May 28, 2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

January 28, 2015

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတႃးလိူဝ်ႇ

ပၢင်ၵုမ် Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတႃးလိူဝ်ႇ

January 20, 2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း Shan Wikipedia လႄႈ Myanmar Wikipedia ၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူင်ႈႁေႃ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

October 16, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Pi Hours Mandalay

Pi Hours Mandalay

August 11, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။ Ko Ko Ye ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တႃႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး မိူင်းၶၢင်

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တႃႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး မိူင်းၶၢင်

March 27, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 27 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶၢင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၵႃလိ

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၵႃလိ

March 12, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 12 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃႇလိၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း လႄႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း လႄႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

March 3, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွမ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းမႁႃႇၽေႃးထိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း

ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း

January 28, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

January 24, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈ တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

January 23, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

January 12, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ တူဝ်ႇႁၢႆး လႆႈပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈတႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

December 1, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉ NetWay

ၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉ NetWay

November 13, 2012

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပပ်ႉသၢႆၼႅင်ႈ NetWay ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

September 23, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢႆးယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး 47 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း ဢႅၼ်းတရၢႆႉ

သိုပ်ႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း ဢႅၼ်းတရၢႆႉ

September 19, 2012

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်တႄႇၸၢမ်းၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်း Samsung Galaxy S7500 ယဝ်ႉ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

September 14, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေႇပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SIIT ၸတ်းႁဵတ်း training of trainers (TOT)

SIIT ၸတ်းႁဵတ်း training of trainers (TOT)

September 5, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်တႃႇ မေႃသွၼ်ၶဝ် Training of Trainers (ToT) တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တီႈ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေႇပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Android Tai တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Android Tai တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

June 16, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၵျုၼ်ႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇဢႅၼ်းတရၢႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Ubuntu တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Ubuntu တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

May 26, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်မေႇ 26 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu မႃးယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

April 28, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသႅတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ သေ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ႁဵတ်းပၢင် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈၵျွင်းၵၢင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ android ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လွင်ႈသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ android ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

April 20, 2012

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 20 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် SIIT ႁဝ်း သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ Android OS ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

Lashio Ubuntu hour

Lashio Ubuntu hour

March 29, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ မၢတ်ႉၶျ် 29 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း SIIT လႆႈၶပ်းၶိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ပွႆး ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ Lashio Ubuntu Hour ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလႅမ်း New Palace တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

ပၢင်ၵုမ် တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

January 3, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ပီႈၸၢႆးၼုတ်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်ႉၶဝ်သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်ပႃး လိၵ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈတႄႇတင်ႈ Ubuntu shan loco team

လႆႈတႄႇတင်ႈ Ubuntu shan loco team

December 29, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တႄႇတင်ႈ Ubuntu Shan LoCo Team မႃးယဝ်ႉ။

ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

December 12, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် Ubuntu Myanmar LoCo Team ဢၼ်ပဵၼ် Ko Ko Ye လႄႈ Ko Tho Hi ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu OS လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

October 15, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉဢၢႆႇထီ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်း

တႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်း

July 7, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵေႃႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်းသေၵေႃႈ လႆႈတႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၶိူင်ႈၾူင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ် Basic Life Skill for Youth လႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ် Basic Life Skill for Youth လႃႈသဵဝ်ႈ

July 7, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ(မၢဝ်းၶမ်း)၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢႅၵ်ႉၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ် SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ် The Certificate Program in Basic Life Skill for Youth တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသႅပ်းလႅင်းၼေ ပိူင်သွၼ် တႃႇပၢင်ႇသွၼ်သေ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ မိူင်းမၢဝ်း

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ မိူင်းမၢဝ်း

June 20, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသပ်းလႅင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႄႈၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

March 5, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ပင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

March 4, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

February 28, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

February 24, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းႁူဝ်သေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

February 22, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 22 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႂႃႇ တီႈၵျွင်းၵၢင်မိူင်း၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

February 20, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃႇရ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း လႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

February 2, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတသႃႇမိ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ 8 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Shan wikipedia workshop တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

Shan wikipedia workshop တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

January 28, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း workshop ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးဢွၼ်ႇလၢႆး Online Shan Wikipedia ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Shan wikipedia workshop တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Shan wikipedia workshop တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

January 22, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 22 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း workshop ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးဢွၼ်ႇလၢႆး Online Shan Wikipedia ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

November 23, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်းသြႃႇဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး

မၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး

November 22, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 22 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Keyboard Layout) မႃးယဝ်ႉ။

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

October 3, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရမၢဝ်းၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႂႃႇ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။

တႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT

တႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT

August 15, 2010

ပီ 2010 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ မၢဝ်းၶၢမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ)၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တမ်းလၵ်းၵၢၼ် တႃႇ ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။