Pi Hours Mandalay

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။ Ko Ko Ye ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။

August 11, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။ Ko Ko Ye ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ Raspberry Pi ယဝ်ႉ။ Raspberry pi ၼႆႉ ပဵၼ်မဵဝ်းၶွမ်းဢွၼ်ႇဢိတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Raspberry Pi Foundation တီႈ United Kingdom လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ၶဝ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် ယုင်ႈလွင်ႈပူင်သွၼ် Basic Computer Science တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ SIIT လႆႈၶပ်းၶိုင် ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈဢွၼ်ႇ သေၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် မႃးသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

တူဝ်ထူပ်းၼႆႉ ပဵၼ်သြႃႇလီယဝ်ႉ

ၶွမ်းဢွၼ်ႇဢိတ်း မီးထၢၼ်ႇ ဢႅပ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း

ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းတူၺ်း ၸၢမ်းတူၺ်း

Ko Ye Myat Thu ၵေႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Raspberry Pi ႁဝ်းၶႃႈ

ႁူမ်ႈဝႃႈ လဵၵ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ

ပိုၼ်ၽႄလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်