Fonts & Keyboards

Window

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Keymagic) တွၼ်ႈတႃႇ Windows

keyboard

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သွၼ် ၼႆႉ တေသွၼ်ပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇ Graphic Design ၼႆယဝ်ႉ။

Download

Android

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (TTKeybard) တွၼ်ႈတႃႇ iOS

keyboard

ဢမ်ႇၼၼ် AI ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႅင်းႁဵတ်းလႆႈၶွမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတေမီး ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း လၢႆဢၼ် တေၶဝ်ႈပႃး သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် သၢင်ႈႁၢင်ႈပွမ် လႄႈ တူဝ်ႁၢင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢႃႇတီႇၾီႇသႄႇလ် ဢိၼ်ႇထႄးလ်လီးၵျႅၼ်ႉ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵဵမ်း ဢၼ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼင်ႇ ၽူႈလဵၼ်ႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Download

IOS

လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (SIL) တွၼ်ႈတႃႇ Android

font

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်တႄႇၸၢမ်းၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်း Samsung Galaxy S7500 ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် သၢင်ႈၸၢမ်းသေ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸင်ႇလႆႈထႆႇဝႆႉၵိုၵ်းၾူင်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းၼႆယဝ်ႉ။

Download