Lashio Ubuntu hour

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ မၢတ်ႉၶျ် 29 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း SIIT လႆႈၶပ်းၶိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ပွႆး ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ Lashio Ubuntu Hour ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလႅမ်း New Palace တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

March 29, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ မၢတ်ႉၶျ် 29 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း SIIT လႆႈၶပ်းၶိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ပွႆး ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ Lashio Ubuntu Hour ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလႅမ်း New Palace တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team တႃႈၵုင်ႈ မႃးသေ Ko Ko Ye လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈမႃး သပ်းလႅင်း ပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း Ubuntu OS ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ပႃး ၶႅပ်းတီႇဝီႇတီႇ၊ ပၼ် Sticker ၶူဝ်းတွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းတႆး ၼႆႉ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu သေ ႁဵတ်း Event ၼႆ ၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွၼ်ႉလႆႈ ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ် ပွႆးပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉၼင်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ တၢင်ႇပိုၼ်းမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

Ko Ko Ye ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

Ko Ko Ye ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

App ၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း ၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်လႆႈ တင်း QR Code

ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

Ko Ko Ye ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu OS

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈ လႄႈ တႃႇၸၢမ်းတူၺ်း Ubuntu OS ႁႂ်ႈလႆႈ တူဝ်ထူပ်း

Related Articles

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Ubuntu တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Ubuntu တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်မေႇ 26 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu မႃးယဝ်ႉ။

April 13, 2024

လႆႈတႄႇတင်ႈ Ubuntu shan loco team

လႆႈတႄႇတင်ႈ Ubuntu shan loco team

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တႄႇတင်ႈ Ubuntu Shan LoCo Team မႃးယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် Ubuntu Myanmar LoCo Team ဢၼ်ပဵၼ် Ko Ko Ye လႄႈ Ko Tho Hi ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu OS လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024