Shan wikipedia workshop တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 22 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း workshop ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးဢွၼ်ႇလၢႆး Online Shan Wikipedia ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 22, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 22 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း workshop ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးဢွၼ်ႇလၢႆး Online Shan Wikipedia ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024