Interface

ၶေႃႈၵႂၢမ်း “interface” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈမၢႆထိုင် လွင်ႈၵွင်ႉသိုပ်ႇ Hardware ဢမ်ႇၼၼ် user interface ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇ သၢင်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် လွင်ႈ ၶိူင်ႈသွင်ဢၼ် ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Noun

ၶေႃႈၵႂၢမ်း “interface” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈမၢႆထိုင် လွင်ႈၵွင်ႉသိုပ်ႇ Hardware ဢမ်ႇၼၼ် user interface ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇ သၢင်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် လွင်ႈ ၶိူင်ႈသွင်ဢၼ် ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် hardware interface ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈ electronic သွင်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ printer ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် လုၵ်ႉတီႈ USB interface သေ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး computer ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁူး USB ဢၼ်မီးတီႈ computer ၼႆႉ တေၸၢင်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် hardware interface ယဝ်ႉ။ တီႈတူဝ် printer ၵေႃႈ မၼ်းမီးဝႆႉ USB interface ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူၼ်တီႈပၢႆမၼ်းၼၼ်ႉ တီႈဢၼ် သၢႆ USB မႃးၵွင်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ် ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ USB သေ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး computer ယဝ်ႉ။ ၶိူင်ႈမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉ လွင်ႈၵွင်ႉသိုပ်ႇ Firewire ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ interface တၢင်ႇၸိူဝ်း။ လွင်ႈၵွင်ႉသိုပ်ႇ Ethernet ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ networking သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်တီႈ cable modem လႄႈ router ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ Ethernet interface ယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈ electronic တၢင်ႇၸိူဝ်းၵမ်ႉၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ computer ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်တေ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး ၶိူင်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉ interface ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း TV ၼႆႉ မၼ်းတေၸႂ်ႉသၢႆ HDMI သေ ၵွင်ႉၸူး ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇ Blu-ray သေ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸႂ်ႉ သၢႆ component သေၵေႃႈ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး cable box။ ၸိူင်းပဵၼ် ၶိူင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၸေၢင်ႈမီး analog ဢမ်ႇၼၼ် digital audio connection သေ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈပႃး MIDI interface ဢၼ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း MIDI သူင်ႇပၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ iPods ၼႆႉ မၼ်းတေမီး "dock connector" interface ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ USB သေ ဢၼ်ႁႂ်ႈ ၵွင်ႉသိုပ်ႇပၼ်ၸူး ငဝ်ႈငႃႇ power လႄႈ သူင်ႇႁပ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်း။

ၶိူင်ႈ electronic ၵေႃႈ မီးဝႆႉၵူႈမဵဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ hardware interface ၼႆႉၵေႃႈ တေမီးဝႆႉ ၵူႈမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵၢမ်ႇလီတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင် ၼင်ႇ USB, Firewire, HDMI လႄႈ MIDI ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈဢဝ် interface တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ပဵၼ်မႃး လွင်ႈဢၼ်ၵုမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ သင် interface ႁင်း digital camera, printer, keyboard လႄႈ mouse ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၼႆႉၸိုင် တီႈ ၽၢႆတၢင်းလင် Computer ၵေႃႈ တေလူဝ်ႇမီး ႁူးသဵပ်ႇတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။