Application

Application ဢမ်ႇၼၼ် application program ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်ပၼ်တီႈၼိူဝ် ၶွမ်းပျူတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ Web browser, e-mail program, word processors, game လႄႈ utilities ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် application တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢင်း “application”(လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီး လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း word processor ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵတ်း တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် video game ၼႆႉ တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ။

Noun

Application ဢမ်ႇၼၼ် application program ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်ပၼ်တီႈၼိူဝ် ၶွမ်းပျူတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ Web browser, e-mail program, word processors, game လႄႈ utilities ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် application တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၶေႃႈၵႂၢင်း “application”(လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီး လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း word processor ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵတ်း တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် video game ၼႆႉ တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ။

ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်းၼႆ system software ၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈပိုၼ်ႉလင်၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၸႂ်ႉပၼ် application တႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ။ ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး assemblers, compilers, လႄႈ file management tools ဢိၵ်ႇတင်း operating system တူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ Application လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် system software ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ system software ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းဝႆႉတင်း ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ “low-level” ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ system software ၼႆႉ မၼ်းဢူၼ်းသႂ်ႇၵႂႃႇႁင်းမၼ်း ၸွမ်း operating system လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇ application ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ Macintosh ၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ applications ၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ Windows ၼႆႉၸမ်ႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၼင်ႇ executable files ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ Mac ၼႆႉ ၸႂ်ႉ .APP file extension သေ ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ Windows ၼႆႉၸႂ်ႉ .EXE extension ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ file extensions ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၼႆသေတႃႉ ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇ Macintosh လႄႈ Windows ၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တၢင်းယိူင်းမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁွင်ႉလႆႈဝႃႈ applications ၼႆယူႇယဝ်ႉ။