Android

ဢႅၼ်းတရၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ မူဝ်ႇပၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵူႇၵႄႇၶဝ် ၶူင်သၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ smartphone လႄႈ tablet တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၶဝ်ႈပႃး Sony Xperia, Samsung Galaxy လႄႈ Google Nexus One ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Noun

ဢႅၼ်းတရၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ မူဝ်ႇပၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵူႇၵႄႇၶဝ် ၶူင်သၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ smartphone လႄႈ tablet တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၶဝ်ႈပႃး Sony Xperia, Samsung Galaxy လႄႈ Google Nexus One ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ဢႅၼ်းတရၢႆႉ (OS) ၼႆႉ မၼ်းတင်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ် ပိုၼ်ႉ Linux kernel ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်တင်း iOS ၶွင် Apple တႄႉ မၼ်းပဵၼ် open source ပွင်ႇဝႃႇ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၶဝ် ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄး OS တွၼ်ႈတႃႇ ၾူင်းဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ၼၼ်လႄႈ ၾူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢႅၼ်းတရၢႆႉၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉ ဢူဝ်ႇဢႅတ်ႉမိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉ တေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၼႃႈ GUIs ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶဝ်ႈပႃး application ဢၼ်ၽင်မႃးၸွမ်းသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပႃး ၽရူဝ်းၶႅမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ယူႇ။ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉ Android software developer kit (SDK) သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈသၢင်ႈ ၽရူဝ်းၶႅမ်းတွၼ်ႈတႃႇ ဢႅၼ်းတရၢႆႉယူႇ။ ၽရူဝ်းၶႅမ်း ဢႅၼ်းတရၢႆႉၼႆႉ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတင်း Java သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တီႈ Java virtual machine JVM ဢၼ်ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈမူဝ်ႇပၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ "Dalvik" JVM ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတေႃႇထိုင် Android 4.4 သေ ထိုင် Android 5.0 မႃး လႆႈဢဝ် Android Runtime ဢမ်ႇၼၼ် “ART” သေ တႅၼ်းတၢင်မႃးယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်း Android app ၵႃႈတီႈ Google Play လႄႈ ဢွင်ႇတီႈတၢင်ႇၸိူဝ်းလႆႈယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း ဝႃႈ ပိူင်သၢင်ႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ႁင်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼမ်ႇ ထႅပ်ႉပလႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတီႈ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇပိူင်သၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ “About” တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵၢၼ် တင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်းတူၺ်းလွင်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း system requirements လူင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇတႃႇၸၢၵ်ႈ ယူႇႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃး “Android” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း android ဢၼ် ပဵၼ် တူဝ်ၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းတီႇသၢႆး မိူၼ်တင်းၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼင်ႇၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။