Typing tutor တႆး မႃးယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ် Developer တီႈ SIIT လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ Typing Tutor တႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၽရူဝ်ႇၶရမ်ႇ တႃႇ ၽိုၵ်းပေႃႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆသေ လႆႈပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
1 min read December 4, 2021

လုၵ်ႉတီႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ် Developer တီႈ SIIT လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ Typing Tutor တႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၽရူဝ်ႇၶရမ်ႇ တႃႇ ၽိုၵ်းပေႃႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆသေ လႆႈပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉမၼ်းတႄႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၽိုၵ်းပေႃႉလႆႈ တီႈၼႆႈ ယူႇၶႃႈ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယၢမ်းၼႆႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇတင်းၼမ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်း တေတဵမ်ထူၼ်ႈ တေၶႅမ်ႉၵႂႃႇ လိူဝ်သေၼႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT တိုၵ်ႉၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေၸႂ်ႉလႆႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ တႄႇဢဝ် ပီမႂ်ႇ 2116 ၼီႈၼႆႉၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈယူႇလီမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်းသေၵမ်း ၼႆ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းတူင်ႉတၵ်ႉသင်ႇထိုင်ယူႇၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင် ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း။