Threads ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဢႅပ်ႉဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႉ တႃႇ 500 တူဝ်​သေ ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ။

SAI MAWN KHAM
3 min read July 6, 2023

ဢႅပ်ႉဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႉ တႃႇ 500 တူဝ်​သေ ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မႃးတီႈ Meta

Threads ၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ Meta သေ သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် မႃးယဝ်ႉ။ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၵၢင်လၢႆဢၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႉၸၵ်ႇၵႃႇပၢၵ်ႉ လႄႈ ဢီႇလုၼ်ႇမၢၵ်ႉၶ် ၶဝ် ၶဵင်ႇတႃႉ ဢၢၼ်းမင်ၵၼ်ႉၵၼ် တီႈၼႂ်း တူင်ႇၶွၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶွမ်း ၵႃႈတီႈ Threads.net သေ တွၼ်ႈတႃႇ iOS လႄႈ Android ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ။ (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁႃႁၼ်ၺႃး တီႈ iOS ၼႆၸိုင် တဵၵ်းဢိုတ်း App Store သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း ထႅင်ႈလႄႈ။)

တီႈ Threads ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈ ၽူတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ် လိၵ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေ ပေႃးဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈလႆႈ တႃႇ တူဝ်လိၵ်ႈ 500 တူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သျႄးလႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်းႁိုင် မီး 5 မိၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢႅပ်ႉၼႆႉတႄႉ ႁၢမ်ႉၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ထဝိတ်ႉတႃႇ သေ မၼ်ႈတေၶဝ်ႈပႃး ဢိၼ်ႇတႃႇၾဵတ်ႉ ဢၼ်ဢေႇသုတ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် like, comment, repost, လႄႈ share threads ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ Threads ၼႆႉ မၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉတင်း ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၾေႃးလူဝ်း လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾေႃးလူဝ်းဝႆႉတီႈ တေးတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မႃးတီႈ Meta

မၼ်းၵေႃႈ ငၢႆးမိူၼ် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တီႈၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ တီႈ ထရႅတ်ႉ ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လမ်းၼႂ်းဢၼ်ၼႄႉၼမ်း လႄႈ ၽူတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးတီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾေႃးလူဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တႃႇၶၢႆႉလၢႆႈၸူး ၸိူဝ်းၼႄႉၼမ်းပၼ် လႄႈ လမ်းၼႂ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾေႃးလူဝ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ Meta သေ တေၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈယူႇ။

Meta ၼႆႉ မၼ်းလႆႈ မႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွင်ႈၵုမ်းၵမ် ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၸူး ထရႅတ်ႉ ယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ဢၼ်ထွင်ဢဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၼႂ်း ၵႂၢမ်းတွပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ မၵ်းၶၼ်ႈလႆႈဝႃႈ ၽႂ်ၵူၺ်း တေၸၢင်ႈ တွပ်ႇၵႂၢမ်း လႆႈတီႈ ထရႅတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇ ၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼိူဝ် တေးတၢင်းႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းၸဝ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾေႃးလူဝ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇထိုင်ဝႆႉတီႈ ၽူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မႃးတီႈ Meta