Shan Dictionary

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သေၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်မႃး Online Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ဢွၼ်ႇလၢႆး) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

SAI MAWN KHAM
2 min read September 23, 2022

မႂ်ႇသုင် ၵူႈၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ။

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သေၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်မႃး Online Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ဢွၼ်ႇလၢႆး) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

တီႈၼႂ်း Shan Dictionary ၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တႆး-ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ-တႆး၊ တႆး-တႆး၊ ထႆး-တႆး၊ တႆး-မၢၼ်ႈ၊ မၢၼ်ႈ-တႆး၊ ပႃႇလိ-တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း၊ ၵႃႈတီႈ ဢွင်ႈတီႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵၢၼ်ၶွမ်း - Windows ၊ Linux ၊ Mac OS တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ၶိူင်ႈမူဝ်ႇပၢႆး - Android ၊ iOS ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ Bots ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၸႂ်ႉ တွင်ႈထၢမ် တီႈ Messenger ၊ Viber ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၸႂ်ႉတီႈ Browser extensions - Chrome ၊ Firefox ၊ Safari တႄႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ လီငၢမ်းယူႇၶႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ် တႃႇၸႂ်ႉ ၼႆ လူတ်ႇလူင်း သေၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵႅမ်ႉၵႅမ် လူႇတၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈ Shan Dictionary ၼႆႉ သိုပ်ႇယၢဝ်းယိုၼ်းၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈသင်၊ တွၼ်ႈတႃႇ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်း တႃႇ ၶၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈသင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း လႆႈယူႇဢေႃႈ။ ၼမ်ဢေႇဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်တႆး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈၶဝ်လႆႈယူႇဢေႃႈ။

တီႈ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမၼ်းဢေႃႈ။

တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း လၢႆလၢႆမဵဝ်း။

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ တႆး-ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ - တႆး

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ တႆး - တႆး

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ထႆး - တႆး

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ တႆး - မၢၼ်ႈ

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ မၢၼ်ႈ -တႆး

ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ပႃႇꩮိ - တႆး

တႃႇ လူတ်ႇလူင်း ၸႂ်ႉလႆႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်း ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ၸိူဝ်းႁၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမီး ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ပႆႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် လႆႈယူႇဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ငဝ်ႈငႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈလီၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽိူမ်ႉၸွႆႈသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈ။