forex trading logo

Facebook

Online Status

We have 123 guests online
လၢႆးလိူၵ်ႈယွမ်ႉသီ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း   
Friday, 24 July 2015 11:10

 

တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Photoshop ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် လိူၵ်ႈဢဝ်သီ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် black and white သီၽိူၵ်ႇလမ် လိူဝ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် main subject တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၼႄ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

Last Updated on Friday, 24 July 2015 12:21
 
လွၵ်းလၢႆး သိပ်းလၢႆး ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Android PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 23 July 2015 18:14

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Android ၵေႃႉမႂ်ႇမႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ႁူႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈၸႂ်ႉ တူၺ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်တီႈ ၼႃႈၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ပိူင်သၢင်ႈ System ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးပဵၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ လွၵ်းလၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇ။

 

တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄဝႆႉပၼ် လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် 10 လၢႆး၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်း တိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈ Android ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးသေၵဝ်ႇ။ ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽၢင်ႉသေ တူၺ်းပၼ်လီလီ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ Version OS ၶိူင်ႈ Android Phone ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉ ဢိတ်းဢိတ်းဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈၸႂ်ႉ ယၢမ်ႈလဵၼ်ႈယူႇၼႆတႄႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ တေ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉဝႃႈ မၼ်းႁၼ်ပႅၵ်ႇ ၵၼ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

Last Updated on Friday, 24 July 2015 12:25
 
Programming Language (႕) မဵဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်း ပီ 2015 PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Wednesday, 08 April 2015 22:35

ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ Software Code ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ Programming language ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ Programming language ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵတ်းလႆႈတင်းၼမ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈ ပီ ႒႐႑႕ ၼႆႉၵေႃႈ လွင်းပၢႆးမေႃၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉတေမီးပဵၼ် တွၼ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈတႅမ်ႈ/ၸၼ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇၶဝ် တႃႇပေႃးတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ် Languae (5) မဵဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈၼႄပၼ်ဝႆႉယူႇ။ 

 
တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Lock Down Pro PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 18 September 2014 12:50

ၸိူဝ်းပဵၼ် App Message, Mail, Remainders, Notes ဢၼ်ပႃးမႃးၼင်ႇ ပိူင်ၵႅဝ်ႈ တီႈၼႂ်း iPhone, iPad, iPodTouch ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းပဵၼ် App ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တေႉတေႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈဢဝ် iDevice ႁဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ယိပ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် မဵဝ်းၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ။

ပေႃးဝႃႈ ပၼ်ၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ ႁူႉၵႃႈ တေလႆႈပိုတ်ႇပၼ် Passcode ႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူင်ႈၼၼ်ႉမႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉမၢႆဝႆႉ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းတီႈ SMS, Mail, Notes ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၽႂ်မၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၽူဝ်လႄႈ​မေးၵေႃႈ ယၢမ်ႈၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ် ပဵၼ် ပၼ်ႁႃလူင်လူင်လၢင်လၢင်ယူႇ​ယဝ်ႉ။

Last Updated on Friday, 19 September 2014 17:42
 
လွၵ်းလၢႆး ၸိၵ်းၶိၵ်းၸွၵ်းၶွၵ်း iOS Tip (Mail) PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 18 September 2014 12:13ပေႃးသၢႆငၢႆပၼ်ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းတေ ​တႅမ်ႈပၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈ Tips ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတႃႇ Apple iOS ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Tip တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် “Mail” App ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ Mail သေပွတ်းသေတွၼ်ႈသေ ဢမ်ႇပႆတၼ်းယဝ်ႉလႄႈ သိမ်းဝႆႉၼင်ႇ ပိူင်ၵျၢမ်း Draft မၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇ Draft Mail သေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတႅမ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးထတ်း Edit ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃ Draft mail ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇတီႈ Drafts Folder သေၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇ သွၵ်ႈႁႃဢေႃႈ။

 
လၢႆးၶၢႆႉ iTunes Library လၢႆးငၢႆႈ PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 18 September 2014 11:36

ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇ App, Music, Video ၸူးတီႈ iPhone, iPad, iPodTouch သေ ၸမ်ႉၵႆႉၸႂ်ႉ iTunes သေ ၵႆႉၵႆႉႁဵတ်း ၵႅမ်လင် Backup ဝႆႉလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၼႆ ဢဝ်ဢဝ်ဢွင်ႈတီႈသိမ်း Computer Hard drive ၼမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် iTunes Library ယဝ်ႉၶႃႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ iTunes Library ၼႆႉ မၼ်းဢဝ်တီႈယူႇႁႅင်းလႄႈ မၼ်းၸၢင်ႈမႃးပၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် Program တၢင်ႇဢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၸႂ်ႉ Adobe Premiere Pro သေ ႁဵတ်းလွင်ႈတတ်းတေႃႇ ငဝ်းတူင်ႉ Video Editing သေ ပေႃးႁဵတ်း Rendering မႃးၼႆ မၼ်းထိူင်းထိူဝ်ႉၵႂႃႇ၊ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇ Preview file မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆ ၸၢင်ႈမေႃပဵၼ်ၼႆ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 12:03
 
လွၵ်းလၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈ iCloud Activation Officially PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 18 September 2014 11:14


ၵဵပ်းလႆႈဝႆႉ iPhone လုၵ်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ…
ၵႃႈၶၼ်မၼ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ သိုဝ်ႉဝႆႉ iPhone လုၵ်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ။
ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၶွင်ၵဝ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ…

ၼႆသေ ဢဝ်​ႁူဝ်ၶေႃႈ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ တွင်ႈထၢမ်မႃးသေတႃႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးတႄႉ သုတ်းၵွႆၵႂႃႇတီႈဢၼ်ဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေၶၢမ်ႈ iCloud Activation ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 11:27
 
တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵူတ်ႇတူၺ်း မၢႆ IMEI number ၶွင် iDevice ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 18 September 2014 10:48ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေ မွၵ်ႇၼႄ လွၵ်းလၢႆး တႃႇတေတူၺ်း မၢႆ IMEI number တႃႇၶိူင်ႈ iDevice ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵႃး လွၵ်းလၢႆးတူၺ်း IMEI number တႃႇ Apple iDevice မီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆၼၼ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးငၢႆႈမၼ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ႁဝ်းတေလႆႈႁူႉ မၢႆ IMEI number ႁဝ်းၶႃႈၼႆ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း Unlock/ iCloud remove ၼႆ တေလႆႈၸႂ်ႉ IMEI number လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉမၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်တေၸၢင်ႈ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း IMEI number ၶွင်ၶိူင်ႈ Device ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈလႆႈႁၼ်တီႈ About menu, Dial, SIM Tray, iPhone Box, iTune ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 11:08
 
ၶေႃႈၽၢင်ႉ ႁႂ်ႈထတ်းသၢင်ႈ Gamil Account ၽႂ်မၼ်း PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Thursday, 11 September 2014 10:04

Gmail username ​ လႄႈ password တၢင်းၼမ် 4.9 လၢၼ်ႉၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼိူဝ် ၾူဝ်ႇရမ်ႇ ရသျႃး Bitcoin ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် Google ၶဝ်တႄႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပိူင်သၢင်ႈ System ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၽႂ်လႂ် မႃးယိုပ်းၵမ်ဝႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် Gmail account ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလၢႆႈ ၶေႃႈလပ်ႉ Password ၵမ်းလဵဝ်ယူႇၼႆ Google ၶဝ် တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ 4.9 လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းပႃး Gmail account ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇပႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ် ႁဵင်းလိၵ်ႈ Gmail ႁဝ်းသေ ၵႂႃႇထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းတီႈ https://isleaked.com/en ၼၼ်ႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Last Updated on Thursday, 11 September 2014 10:15
 
ၶူဝ်းၶွင် Apple ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ ( iPHONE 6 , 6 PLUS လႄႈ iWatch) PDF Print E-mail
Written by ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)   
Wednesday, 10 September 2014 17:08

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (9)  လိူၼ် September ၼၼ်ႉ Apple ၶဝ် ဢဝ် iPhone Model ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် သွင်ဢၼ်လႄႈတင်း iWatch ထူၵ်းဢွၵ်ႇၼႄတီႈ Apple Event မႃးၶႃႈယဝ်ႈ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၶဝ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် Live ဢၼ်ႁႂ်ႈတူၺ်းလႆႈ Event ၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်ယူႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၶႅမ်ႉလီ ၼင်ႇမိူဝ်ႈပီၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် တီႈၶိူင်ႈ Apple ၸိူဝ်းပဵၼ် iOS လႄႈ MacOS ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပႃး Safari Browser ဝႆႉလႄႈ တူၺ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ်တီႈ ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ Windows ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈၶိုၼ်းသႂ်ႇပၼ် Safari Browser လႄႈတင်း Quick Time ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။


တီႈ Apple TV ၵေႃႈ ၶဝ်သႂ်ႇပၼ် App တွၼ်ႈတႃႇ တေတူၺ်း Apple Event Live ယူႇသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ Replay မၼ်းၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ တူၺ်းလႆႈ လီလီ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉပိုၼ်ဢွၵ်ႇ Live ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသဵင်သပ်းလႅင်း ၽၢႆႇလင်မၼ်းပႃးမႃး သဵင်​​ၶႄႇ​လႄႈသင်၊ လွင်ႈပိုၼ် Live ၶဝ် ၵမ်းၵမ်း ၵိုတ်းၵႂႃႇ ၶၢတ်ႇၵႂႃႇလႄႈသင် ၼႆ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတူၺ်း လီလီ။

Last Updated on Wednesday, 10 September 2014 21:37
 
App ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ PDF Print E-mail
Written by Sai Mawn Kham   
Tuesday, 02 September 2014 11:06

 

 

 

App ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး ဢၼ်ပဵၼ် Tai Learner Android Application တႄႇပိုၼ်မိူဝ်ႈ လိူၼ် September 1 ဝၼ်းၼႆၶႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် App ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး Tai Learner ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ငဝ်ႈၵေႃ ၸုမ်းၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇတႆး SIIT လႄႈ SCF - Shan Computer Federation ​ၶဝ် ၶတ်းၸႂ် ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈ​ၵမ်ႉၸွႆႈထိုင် ပၢင်သွၼ် လႄႈ ၽူႈၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ​မၼ်းတေပၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆး တီႈၼႂ်းၶိူင်ႈ မူဝ်ႇပၢႆးသေ တေၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶတ်းၸၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း App ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပႃး ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢိၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈပႃးသဵင်​ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး ၵေႃႉဢၼ်မေႃ လိၵ်ႈတႆးၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၼႆ ​ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽိုၵ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လႆႈႁင်းၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽိုၵ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇ လွင်ႈဢၼ်ပႃးၼႂ်း App ၼႆႉယဝ်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၼ်ၽိုၵ်းလူမၼ်းတႄႉ ​ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Update မၼ်းယူႇၶႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်​လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းလီသေလီၼႆ ၸုမ်း​ၶူင်ႈသၢင်ႈႁဝ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်း ၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶေႃႈၶႆႈၸႂ်ယူႇၶႃႈ။ ၶွပ်ၸႂ် ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းသေ…။

 

ၸုမ်းၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ App

- ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း)

- ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)

- ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း (ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်)

- ပူဝ်းပူဝ်းမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ)

 

 

ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်ဢႅပ်ႉ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး

 

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poepoemyintswe.tailearner

 

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ Google Play Store

ၾူင်းမၢင်လုၵ်ႈ မၢင်တီႈမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ Google Play Store ၵေႃႈ တေမီးလႄႈ ပေႃးၼၼ် လူတ်ႇလူင်းဢဝ် App ၼႆႉဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈ သွၵ်ႈႁႃ Tai Learner ၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

https://www.dropbox.com/s/9vurwzc861cilf5/Mobogenie.apk?dl=0

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 18


Developed by SHANIIT.