Shan Institute of Information Technology


ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လၢႆးသၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 08, 2018


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်းတေၼႄပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈသၢင်ႈတသၢႆးတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸပ်းတႃ ၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉ gradient overlay, pattern overlay styles လႄႈ ဢိၵ်ႈပႃး လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင်မၼ်းၼၼ်ႉ။   ၶႅပ်းႁၢင်ႈတူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၽွၼ်းလႆႈမၼ်း ၼဵၵ်း (Ctrl+N) သေ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Adobe Photoshop, သႅၼ်းမၼ်းဝႆႉ 1920px by 1200px (RGB color mode) တီႈ resolution မၼ်းဝႆႉပၼ် 72 pixels/inch ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Paint Bucket Tool (G) သေၵေႃႈသႂ်ႇသီ #353430 တီႈ Backgroud layer ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလၼ် fiber

Read More

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉ Keyman လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး ၵႃႈတီႈ Mac

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 06, 2018


ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉ ၸေႃႇၵျီႇႁႂ်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉ Unicode ၼႆ ဢၼ်ၶဝ်ၵႆႉၶိုၼ်းတၵ်ႉလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွၵ်းမိုဝ်း Unicode ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း ၸေႃႇၵျီႇၼႆလႄႈသင် ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၸမ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇပေႃႉ ဢေသႂ်ႇ ဢႄသႂ်ႇမႃးၼႆ လႆႈပေႃႉ တူဝ်မႄႈမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈပေႃႉ ဢေ လႄႈ ဢႄၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးမိူဝ်ႈတႄႇပေႃႉတႄႉ လႆႈႁၼ်မၼ်း ၶႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉသေတႃႉ ပေႃးႁိုင်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈ တေႃႈငၢႆႈၸႂ်ၵႂႃႇယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းပေႃးမီး ၶေႃႈၵႄႈလိတ်ႈမႃးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉယဝ်ႈ။ ၼႆ့မၼ်းပဵၼ် Keith ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူၼ်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ မၼ်းမႃးၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ႁဵတ်းပၼ် တႃႇႁႂ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈလီ ၵႃႈတီႈၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတႃႇၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငိၼ်းၸူမ်းသေ လႆႈမွင်ၸႂ်ပႃး ယွၼ်ႉမၼ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၸဵမ်ၸဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ မၼ်းဢမ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း ThanLwinSoft ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉမႃး ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ႁဝ်းၶႃႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ် Smart Keyboard ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈလူဝ် Keym

Read More

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ Unicode Keyboards ၵႃႈတီႈ Ubuntu

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 06, 2018


မိူဝ်ႈဝၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းႁဵတ်းပၼ် mm-kb တွၼ်ႈတႃႇ Unicode လႄႈတင်း Zawgyi မႃးယူႇ။ မၼ်းပဵၼ် Keyboard တႃႇတေပေႃႉၸွမ်း logical order ၵူၺ်း။ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ Keyboard တႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ တႃႇဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ဝႃႇ တေႁဵတ်း Installer ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး Keyboard တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႃႈ ThanLwinSoft ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းပႃး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈပဢူဝ်းလႄႈ ယၢင်းၸၵေႃးၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပႆႇပႃး တႃႇတႆး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ် Keyboard တႆးထႅမ်သႂ်ႇသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်း Installer Package ပၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈပေႃႉပၼ် Command တီႈၼႂ်း Terminal ၵမ်းထႅဝ်ထႅဝ်ဢေႃႈ။ Internet တႄႉ တေလႆႈၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ $ wget https://github.com/nai

Read More

လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီ တီႈၼႂ်း Photoshop

Written by Sai Mawn Kham

Posted on March 06, 2018


ၼေႈၼေႈ... ၵၢၼ်ႁဵတ်း လၢႆးႁဵတ်း တူဝ်လိၵ်ႈ သီႁူင်းႁႆး ႁၢင်ႈလီလီဢွၼ်ႇမႃးထႅင်ႈယဝ့်.... လၢႆးႁဵတ်း ဢၾႅၵ့်တူဝ်လိၵ်ႈ ဢိူဝ်ႈၼႃ... တႄႇယဝ့်ၵမ်းၼႆ့... ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း.. ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်သႅၼ်းမၼ်းမီး 500x500 pixels သေ ယွမ့်ပၼ် canvas ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီလမ်။ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆ့ ဢဝ်သီလမ် ထွၵ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ် ပိုၼ့်လင် Background ၼႆၶႃႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈၸႂ့် ၶိူင်ႈတႃႇတေပေႃ့လိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Horizontal Type Tool သေၵေႃႈ ပေႃ့သႂ်ႇလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆ့။ တီႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ့် ၶႂ်ႈယွမ့်သီသင်ၵေႃႈယွမ့် (ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄ့ ယွမ့်သီႇၽိူၵ်ႈ) သေ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈႁဝ်းၼႆ့ ဝႆ့ပၼ် တီႈၼႂ်းၵၢင် canvas ႁဝ်းၼၼ့်ၶႃႈ။ ၾွၼ့်တူဝ်လိၵ်ႈမၼ်းတႄ့ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ့်ဝႆ့ AvantGarde Md BT ၼႆၶႃႈ။ ပေႃးယဝ့

Read More

တိုၵ်ႉဢဝ် Twitter Lite သေ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်း ၼင်ႇ Application

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 26, 2017


မိူၼ်ၼင်ႇ Facebook ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Lite Version Application  Facebook Application လႄႈ Messenger Application ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈ ၶိူင်ႈ Mobile Devices ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶိုတ်းၵၢမ်ႈၼၼ်ႉ Twitter ၵေႃႈတိူၵ်ႉတႄႇၶူင်သၢင်ႈ ၵူတ်ႇၸၢမ်းတူၺ်း Twitter Lite Appliction ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈ Features Twitter Lite ၼႆႉတႄႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်မႃး မိူဝ်ႈၸဝ်ႈပီၼႆႉသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႃႈ ပဵၼ် Application သေ မၼ်းလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈ website "lite.twitter.com" ဢဝ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ် Lite Version ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈဢၼ် သၢႆၼႅင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်

Read More