Shan Institute of Information Technology


ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

Mark Zuckerberg လႆႈထုၵ်ႇ Hack

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် Mark Zuckerberg လႆႈၺႃး ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ၶဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉမၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၵျႃၼ်ႇ 5 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Instagram, Twitter, Linkedln လႄႈ Pinterest မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလၵ်ႉၸူင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Ourmine ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸူင်ဢဝ်လႆႈ ဢၶွင်ႉ Mark Zuckerberg ၼႆယူႇ။ ၸုမ်း Ourmine ၼႆႉ တီႈ Twitter ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် မီးသီႇမိုၼ်ႇပၢႆသေ ဢၶွင်ႉၶဝ် @_Our_Mine ၼၼ်ႉၵေႃႉ Twitter ၶဝ် ဢဝ်ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉယူႇ။ ၸုမ်း Ourmine ၶဝ် ပၼ်လိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈ Mark Zuckerberg ႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်ၼႆယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်

Read More

လၢဝ်ထဵမ်း ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် တႃႇတေပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈၾလေႃႇရီႇၻႃႇ Cape Canaveral ဢွင်ႈတီႈ ပွႆႇလၢဝ်ထဵမ်းၼူၾႆးၼၼ်ႉ လၢဝ်ထဵမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ ၽႂ်းၽၢႆၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလႄႈ Mark Zuckerberg လၢတ်ႈဝႃႈ လီၸႂ်လူႉတႄႉတႄႉၼႆယူႇ။ လၢဝ်ထဵမ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Amos-Six ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ၼူၾႆး Folcon Nine ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၢမ်းသေ ပႆႇလႆႈပွႆႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၵႂႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း ၼူၾႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလိုၵ်ႉသေၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ Source : BBC News Photo : trbimg.com

Read More

ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook မီးၵႂႃႇ လၢၼ်ႉ 1000

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook မီးၵႂႃႇ လၢၼ်ႈ 1000 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် Mark Zuckerberg လၢတ်ႈၵႂႃႇ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိူၼ်ႈလွင်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ် မၢႆၵႅဝ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ဢၼ် Mark Zuckerberg ၶူင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉၸိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယိပ်းတိုဝ်း Face

Read More

ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢႅပ်ႉ PYAUNG တွၼ်ႈတႃႇ Mac OS

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 01, 2016


တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တင်း ၸေႃႇၵျီႇ(မၢၼ်ႈ) ၸူးၵၼ်ၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉမႃးၵႃႈတီႈၼိူဝ် Mobile Devices ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ App ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် Thant Thet ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶူင်သၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် App မၼ်း လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ PYAUNG ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၼိူဝ် Mac OS မႃးလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈၸႂ်ယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပေႃးဝႃႈ တေၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉ PYAUNG ၼႆ ၵႂႃႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ်တီႈ App Store ၶွင် Apple ၶႃႈလႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ လူတ်ႇလူင်းယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ် ဢႅပ်ႉ PYAUNG ၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်း ၶွမ်းႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။  ပေႃးၼၼ် တေလႆႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ ဢႅပ်ႉၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးတီႈ ပႅၵ်ႈသၢႆငၢႆ ၽၢႆၼိူဝ် ၽိဝ်ၼႃႈ ၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း တေမီးသွင်လၢႆး လၢႆးၼိုင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉၵႃႈတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်ပႅၵ်ႈ ၼင်ႇၼႄဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ။ပေႃးဝႃႈ တေၸႂ်ႉ ၼႆ တေလႆႈလိူၵ်ႈပၼ် လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢႆးပဵၼ် ၸေႃႇၵျီႇ ႁ

Read More

လွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပေႃႉ မၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႈတီႈ KeyMagic

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 01, 2016


မိူဝ်ႈၶႃႈတႄႇၸႂ်ႉ Mac OS X ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉ Unicode Keyboard ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉမႃး KeyMagic ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉ KeyMagic သေပေႃႉလိၵ်ႈလႄႈ ပေႃးလိုဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ မၼ်းၵႆႉပဵၼ် Screen Lock သေ ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းပေႃႉမၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ် Smart Keyboard ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႃႈတီႈ OS X သေတႃႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီး လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ဢွၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုပ်ႇၸႂ်ႉမႃး။ ၶႃႈႁဝ်း ၸႂ်ႉ Ukelele သေၵေႃႈ ဢဝ် Myanmar3 Layout ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်မၼ်းသေ ႁဵတ်းၶီးပူတ်ႉယူဝ်းယူဝ်းဢွၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸႂ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး ၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် ၶီးပူတ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ Keyboard Layout တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေလႄႈ ပဵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်ႈ

Read More