Shan Institute of Information Technology


တိုၵ်ႉဢဝ် Twitter Lite သေ ၸၢမ်းၸႂ်ႉတူၺ်း ၼင်ႇ Application

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2017-09-26 04:38:51


မိူၼ်ၼင်ႇ Facebook ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Lite Version Application  Facebook Application လႄႈ Messenger Application ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈ ၶိူင်ႈ Mobile Devices ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၶိုတ်းၵၢမ်ႈၼၼ်ႉ Twitter ၵေႃႈတိူၵ်ႉတႄႇၶူင်သၢင်ႈ ၵူတ်ႇၸၢမ်းတူၺ်း Twitter Lite Appliction ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈ Features Twitter Lite ၼႆႉတႄႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်မႃး မိူဝ်ႈၸဝ်ႈပီၼႆႉသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႃႈ ပဵၼ် Application သေ မၼ်းလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈ website "lite.twitter.com" ဢဝ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ် Lite Version ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈဢၼ် သၢႆၼႅင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉထိူင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် Twitter Lite Application ဢၼ်တိုၵ်ႉၶူင်သၢင်ႈၵူတ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ​ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈတီႈမိူင်း ၽီလိပ်ႉပိင်းၵူၺ်း။ Application ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Mobile Web Browser သေ၊ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ သၢႆၼႅင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်ထိူင်းသေလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ၸႂ်ႉ Data မၼ်းၵေႃႈတေဢေႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ၽူင်းၸိူဝ်းတႅမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပေႃးပႃး ဢွင်ႈသိမ်း Storage မၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉၼႆလႄႈ သႅၼ်း Application မၼ်းတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3MB ၼႆဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈဝႃႈ သႅၼ်း Twitter Lite Application ၼႆႉ မၼ်းလဵၵ်ႉသေတႃႉ ၽၢင်ႁၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် Features ၼင်ႇ Applicaition ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ယူႇလႄႈ၊ လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိုတ်းဝႆႉလႆႈၵၢၼ်တင်ႈ Settings ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိၼ်Data မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ငဝ်းတူင်ႉၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢိင် : techx