Shan Institute of Information Technology


Go Keyboard ၼႆႉ ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶဝ်ၸူင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် Personal Data ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2017-09-26 03:55:25


ၽူႈထတ်းသၢင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် Go Android Keyboard Applications သွင်ဢၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ GOMO Dev Team ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸူင်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ် Remote Server ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉဝႆႉယူႇ။

 

ဢၼ်ပဵၼ် Android Keyboard ၶွင် GOMO Dev Team သွင်ဢၼ် "Go Keyboard - Emoji keyboard, Swipe input, GIFs” လႄႈ “GO keyboard, Free Theme, GIF” ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇတၢင်းၶၢမ်ႇၼႄးဝႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ Application တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ မီးၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉယူႇ ႑႐႐ လၢၼ်ႉပၢႆ ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ပေႃးတူၺ်း Rating မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈ လၢဝ် 4.4 လႄႈ 4.5 Stars ဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပေႃးဢဝ် ၵႂၢမ်းၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ GO keyboards ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ဢဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်  Email Account ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇဝႆႉတင်း Google Play Store၊ မဵဝ်း Network ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ၊ သႅၼ်းၽိဝ်ၼႃႈၾူင်း၊ မၢႆဢွၵ်ႇ Android Version လႄႈ Build Number ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သမ်ႉမီးလွင်ႈ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူးၵၼ်တင်း Remote Server ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ GO Keyboards ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတၢင်းသႂ်ႇၸႂ်တေၶဝ်ႈဢဝ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ Google Play Login Information သေ သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽၢႆႇၼႂ်း Google Play Store သေ ဢၢၼ်းဢဝ် Source ၽၢႆႇၼွၵ်ႈသေၵေႃႈ လူတ်ႇလူင်းဢဝ် Executable code သေၸႂ်ႉၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁၢၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး Developer Policy ဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

Keyboard Applications ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Applications ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ႉ Keyboard Applicaiton ၸိူဝ်းၼႆႉသေပေႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် Email Address လႄႈ ၶေႃႈလပ်ႉ Passwords ႁဝ်း၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် Bank Accounts လႄႈ မၢႆၾူင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေၸူင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း Data ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ Google ၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႉထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇသေဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။ AdGuard ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး Google ဝႃႈတႄႉ

ႁူမ်ႈဝႃႈ Google မီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၵေႃႈလီယဝ်ႉ၊ ပေႃးဢဝ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ GO Keyboard ၼႆႉ မၼ်းမီးၽေးၶဵၼ်ၼမ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလီႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း မီးပဵၼ် ႒႐႐ လၢၼ်ႉပၢႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ်ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလပ်းႁူလပ်းတႃသေ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် App ၵူႈဢၼ်သေ၊ ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇတူၺ်းထတ်းသၢင်တူၺ်း Privacy Policy ၶဝ်လႄႈ Permission ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ App ၸိူဝ်းၼႆႉ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉၸင်ႇ ၸႂ်ႉၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႆ မၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈၼင်ၼႆ။

ဢိင် : techx