Shan Institute of Information Technology


Mark Zuckerberg လႆႈထုၵ်ႇ Hack

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2016-09-02 08:24:04


ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် Mark Zuckerberg လႆႈၺႃး ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ၶဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၵျႃၼ်ႇ 5 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Instagram, Twitter, Linkedln လႄႈ Pinterest မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလၵ်ႉၸူင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Ourmine ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸူင်ဢဝ်လႆႈ ဢၶွင်ႉ Mark Zuckerberg ၼႆယူႇ။

ၸုမ်း Ourmine ၼႆႉ တီႈ Twitter ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် မီးသီႇမိုၼ်ႇပၢႆသေ ဢၶွင်ႉၶဝ် @_Our_Mine ၼၼ်ႉၵေႃႉ Twitter ၶဝ် ဢဝ်ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉယူႇ။

ၸုမ်း Ourmine ၶဝ် ပၼ်လိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈ Mark Zuckerberg ႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် လႄႈ Instagram ၶွင် Mark Zuckerberg ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈၺႃး Hack တႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၺႃးႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႆႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵွၼ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တီႈ Instagram ၶွင် Mark Zuckerberg ၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မွၵ်ႈ 30 သေ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်မၼ်း မီးဝႆႉယူႇ ႁူၵ်းသႅၼ်ပၢႆ။

Source : BBC News

Photo : thehindu.com