Shan Institute of Information Technology


လၢဝ်ထဵမ်း ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် တႃႇတေပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2016-09-02 08:17:11


လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈၾလေႃႇရီႇၻႃႇ Cape Canaveral ဢွင်ႈတီႈ ပွႆႇလၢဝ်ထဵမ်းၼူၾႆးၼၼ်ႉ လၢဝ်ထဵမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ ၽႂ်းၽၢႆၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလႄႈ Mark Zuckerberg လၢတ်ႈဝႃႈ လီၸႂ်လူႉတႄႉတႄႉၼႆယူႇ။

လၢဝ်ထဵမ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Amos-Six ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ၼူၾႆး Folcon Nine ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၢမ်းသေ ပႆႇလႆႈပွႆႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၵႂႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း ၼူၾႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလိုၵ်ႉသေၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

Source : BBC News

Photo : trbimg.com