Shan Institute of Information Technology


ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢႅပ်ႉ PYAUNG တွၼ်ႈတႃႇ Mac OS

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2016-09-01 15:38:46


တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တင်း ၸေႃႇၵျီႇ(မၢၼ်ႈ) ၸူးၵၼ်ၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉမႃးၵႃႈတီႈၼိူဝ် Mobile Devices ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ App ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် Thant Thet ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶူင်သၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် App မၼ်း လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ PYAUNG ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၼိူဝ် Mac OS မႃးလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈၸႂ်ယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပေႃးဝႃႈ တေၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉ PYAUNG ၼႆ ၵႂႃႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ်တီႈ App Store ၶွင် Apple ၶႃႈလႄႈ။

ပေႃးဝႃႈ လူတ်ႇလူင်းယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ် ဢႅပ်ႉ PYAUNG ၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးၼႂ်း ၶွမ်းႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ 

ပေႃးၼၼ် တေလႆႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ ဢႅပ်ႉၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးတီႈ ပႅၵ်ႈသၢႆငၢႆ ၽၢႆၼိူဝ် ၽိဝ်ၼႃႈ ၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉမၼ်း တေမီးသွင်လၢႆး လၢႆးၼိုင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉၵႃႈတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်ပႅၵ်ႈ ၼင်ႇၼႄဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ။ပေႃးဝႃႈ တေၸႂ်ႉ ၼႆ တေလႆႈလိူၵ်ႈပၼ် လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢႆးပဵၼ် ၸေႃႇၵျီႇ ႁဵတ်း Selection ဝႆႉသေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ PYAUNG ဢၼ်မီးတီႈပႅၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေ ၼႄပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးလိူၵ်ႈပၼ် Zg -> Uni ၼႆ မၼ်းတေဢဝ် လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း Select ဝႆႉၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် Unicode သေ တေသိမ်းဝႆႉပၼ်ၼႂ်း Clipboard မၼ်းဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၶိုၼ်း Paste ဢဝ်ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်မၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဢေႃႈ။

ၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ တီႈပႅၵ်ႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢေႃႈ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ တေလုၵ်ႉတီႈ Services သေ ၸႂ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေၸႂ်ႉၸွမ်း Services ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ႁင်းႁဝ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ Finder -> Services -> Services Preferences... ၶႃႈလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Services Window ၼၼ်ႉတေဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

ပေႃးၼၼ် တီႈၼႂ်း Services ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႁၼ် Convert To Unicode လႄႈတင်း Convert To ZawGyi ၼႆယူႇ။ ပေႃးဢဝ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ Default မၼ်းတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပႆႇလိူၵ်ႈဝႆႉပၼ်။ ႁဝ်းလူဝ်ႇလိူၵ်ႈ ပၼ်တီႈ လွၵ်ႈလိူၵ်ႈ Check Box ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ။

ပေႃးဝႃႈ တေၸႂ်ႉၸွမ်း Services ၼႆ ႁဝ်းၶႂ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ လိၵ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းပၼ် Selection သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Right Click -> Services -> သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႂ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးဝႃႈ လိူၵ်ႈပၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေဢဝ် လိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်း ႁဵတ်း Selection ဝႆႉၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းလိူၵ်ႈႁႂ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၸႂ်ႉၸွမ်း Services ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႇလူဝ်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်း Paste ယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းၸမ်ႉ လူဝ်ႇထုတ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸႂ်ႉ ထႅင်ႈ တၢင်ႇတီႈ ၼႆတႄႉ ၸႂ်ႉၸွမ်းတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ်ပႅၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႈ လိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇ တႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈပႃး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး လႄႈ ၸေႃႇၵျီႇတႆး ယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း မုင်ႈမွင်း ဝႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။

 

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ)