Shan Institute of Information Technology


လွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပေႃႉ မၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႈတီႈ KeyMagic

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2016-09-01 15:08:10


မိူဝ်ႈၶႃႈတႄႇၸႂ်ႉ Mac OS X ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉ Unicode Keyboard ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉမႃး KeyMagic ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉ KeyMagic သေပေႃႉလိၵ်ႈလႄႈ ပေႃးလိုဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ မၼ်းၵႆႉပဵၼ် Screen Lock သေ ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းပေႃႉမၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ် Smart Keyboard ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႃႈတီႈ OS X သေတႃႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီး လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ဢွၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုပ်ႇၸႂ်ႉမႃး။ ၶႃႈႁဝ်း ၸႂ်ႉ Ukelele သေၵေႃႈ ဢဝ် Myanmar3 Layout ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်မၼ်းသေ ႁဵတ်းၶီးပူတ်ႉယူဝ်းယူဝ်းဢွၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸႂ်ႉမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး ၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် ၶီးပူတ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ Keyboard Layout တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေလႄႈ ပဵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်ႈ ၶီးပူတ်ႉမႃး။ ဢၼ်ပဵၼ် Smart Keyboard Keyman ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး တွၼ်ႈတႃႇ OS X သေ ၶႃႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႇတုမ်ဢဝ် Keyboard Layout ၸိူဝ်းမီးဝႆႉသေ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးၼင်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းပဵၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ မီးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းပႃးတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၢင်ႇဢၼ်သေတႃႉ Keyman ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ မၼ်းပၼ် Free ဝႆႉသေတႃႉ ဝၢႆးလင်မႃး မၼ်းတေၸၢင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် Commercial ဢၼ်လႆႈသိုဝ်ႉသေၸႂ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးပဵင်းၸႂ်ၸွမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ ယွၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း သွၵ်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး လၢႆးၵႄႈလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈ KeyMagic ဢေႃႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၸွမ်းလၢႆးၸွမ်းပိူင်မၼ်းသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၽႄႈၸႂ်ႉပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ KeyMagic ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Open Source လႄႈသင်၊ Keyboard Layout မၼ်းၵေႃႈ မီးၸေး မီးၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း OS X ၼႆႉ တေတိူဝ်း သၢင်ႇထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈဝႆႉပၼ် ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢဝ် KeyMagic ၼႆႉ ၶၢႆႉလၢႆႈသႂ်ႇပၼ် ၵႃႈတီႈၼႂ်း Burmese Sources category ဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်တႄႉ OS X ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း Language ဢၼ်မၼ်းၵမ်ႉထႅမ် Support ဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉသေ ဢိင်ၼိူဝ် Input ဢၼ်မၼ်း တေလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈ Layout မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပဵၼ် English ႁင်းမၼ်း ဢေႃႈ။ OS X ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Function တွၼ်ႈတႃႇ Keyboard ၸိူဝ်းမီးတႂ်ႈ Burmese Input Sources category ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပေႃႉ Password ၼႆ မၼ်းတေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၼ် English ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ KeyMagic ၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း ပဵၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးၸႂ်ႉမၼ်းသေ ပေႃႉလိၵ်ႈတႆးလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ပေႃးဝႃႈပဵၼ် Screen Lock ၵႂႃႇလႄႈသင် ပဵၼ် Sleep ၵႂႃႇလႄႈသင် ပေႃးဝႃႈ တေၶိုၼ်း Login ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပေႃႉ Password ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇလၢႆႈပၼ် English ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ Default ၶွင် KeyMagic ဝႃႈ မၼ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီး ၽၢႆႇတႂ်ႈ English category ဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်မၼ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈ Burmese ၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈမႄးပၼ်ၵႃႈတီႈ info.plist  ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Content ၶွင် KeyMagic.app ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

 

TISIntendedLanguage

my_BU

 

တေလႆႈၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇပၼ် Key လႄႈ String Value ဢေႃႈ။

လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ KeyMagic ဢၼ်ပဵၼ် Thant Thet သေတႃႉ မၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် KeyMagice သႂ်ႇပႃႈတႂ်ႈ Burmese ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းထုၵ်ႇလႄႈ မၼ်းတေသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း လွၵ်းလၢႆး တၢင်ႇဢၼ်ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ KeyMagic ၼႆႉ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လွင်ႈတႃႇဝႆႉတႂ်ႈ Burmese ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်းယူႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉတႄႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈ Burmese ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈသင်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်း Script ဢွၼ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း KeyMagic ၶဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈ ၸူဝ်ႈ Proper Fix ပႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈ တႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။

တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉတႄႉ တေလႆႈ ၵွင်ႉဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း Fix ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ် KeyMagic ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၵႃႈတီႈၼႂ်း Input List ၵွၼ်ႇလႄႈ။

လိူၵ်ႈပၼ် KeyMagic သေ လိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ် “-” button ၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးဝႃႈမၼ်းထၢမ်မႃး ၸွင်ႇတေဢဝ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၼႂ်း Trash ႁိုဝ်ၼႆ လိူၵ်ႈပၼ် Keep File ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ဢိုတ်းဝႆႉ Keyboard Preferences သေ ၽူၺ်ႈပၼ် Terminal လႄႈ။

ထုတ်ႇဢဝ် cammand ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ ၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်တီႈ Terminal သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Enter လႄႈ။

 

sh -c "$(curl -fsSL https://dl.dropboxusercontent.com/u/26716001/osx/kmfix)”

 

ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈၼႂ်း ႁၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄမႃးဝႃႈ Set Language as my_BU ၼႆၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် လူဝ်ႇၶိုၼ်းဢဝ် KeyMagic ၶိုၼ်းသႂ်ႇပၼ်တီႈ Input List ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈ Keyboard Preferences ၼႆ တေလႆႈႁၼ် KeyMagic ၼႆႉ ၽႅဝ်ဝႆႉယူႇ ပႃႈတႂ်ႈ Burmese ယဝ်ႉဢေႃႈ။

လိူၵ်ႈပၼ် KeyMagic သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းပၼ် Add လႄႈ။

ပေႃးဝႃႈ ႁၼ် KeyMagice ၶိုၼ်းမႃးမီးယူႇတီႈၼႂ်း List ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈပေႃႉ ၶေႃႈလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉဢေႃႈ။

 

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၶႂ်ႈဝႆႉမိူၼ်ပိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းဢဝ် KeyMagic ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈတီႈ Input List ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ် Command ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် တီႈ Terminal သေၵေႃႈ Run ပၼ်လႄႈ။ ပေႃးမၼ်းထၢမ်ဝႃႈ တေႁဵတ်း Rollback ၼႄႇၼႆ လၵ်ႈပၼ်  y key သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Enter သေၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် Source ၶွင် Script ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။

#!/bin/bash

#This script is just a temporary fix for KeyMagic issue in Mac OS X login.

#Written by NAING YE MINN

 

FILE="/Library/Input Methods/KeyMagic.app/Contents/Info.plist"

isLang=$(cat "$FILE" | grep "my_BU" | wc -l)

vcheck=$(cat "$FILE" | grep "1.5.1" | wc -l)

 

km151() {

    sudo sed -i.bak 's/mul/my_BU/' "$FILE"

}

 

km150() {

    awk '/KeyMagic_black.icns/ {print; print "\tTISIntendedLanguage\n\tmy_BU"; next }1' "$FILE.bak" > "$FILE"

}

 

setLang() {

    if [ $vcheck == 1 ]

    then

        km151

        echo "Set Language as my_BU"

    else

        if [ -f "$FILE.bak" ]

        then

            km150

            echo "Set Language as my_BU"

        else

            cp "$FILE" "$FILE.bak"

            km150

            echo "Set Language as my_BU"

        fi

    fi

}

 

rollback() {

    read -p "Want to rollback? [y/N]" -n 1 -r

    if [[ $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]

    then

        if [ $vcheck == 1 ]

        then

            sudo cp "$FILE.bak" "$FILE"

        else

            cp "$FILE.bak" "$FILE"

        fi

        echo ""

        echo "Successfully rollback"

    else

        echo ""

        echo "Did not rollback"

    fi

}

 

if [ -f "$FILE" ]; then

    if [ $isLang == 1 ]

    then

        echo "Language has already been set"

        rollback

    else

        setLang

    fi

fi

 

Update: September 2,  2016

တီႈ Source Code မၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄး ၽိုမ်ႉထႅမ်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ KeyMagic 1.5.1 ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ႁႂ်းၵူႈၵေႃႉ ႁဵတ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေၵမ်း။ :) :)