Shan Institute of Information Technology


လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ Unicode Keyboards ၵႃႈတီႈ Ubuntu

Written by Sai Mawn Kham

Posted on 2018-03-06 06:26:28


မိူဝ်ႈဝၼ်းပုၼ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းႁဵတ်းပၼ် mm-kb တွၼ်ႈတႃႇ Unicode လႄႈတင်း Zawgyi မႃးယူႇ။ မၼ်းပဵၼ် Keyboard တႃႇတေပေႃႉၸွမ်း logical order ၵူၺ်း။ ၵေႃႈမီးၵူၼ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ Keyboard တႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ တႃႇဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ဝႃႇ တေႁဵတ်း Installer ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး Keyboard တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႃႈ ThanLwinSoft ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵူၺ်းပႃး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈပဢူဝ်းလႄႈ ယၢင်းၸၵေႃးၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပႆႇပႃး တႃႇတႆး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ် Keyboard တႆးထႅမ်သႂ်ႇသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်း Installer Package ပၼ်ထႅင်ႈယူႇ။

လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈပေႃႉပၼ် Command တီႈၼႂ်း Terminal ၵမ်းထႅဝ်ထႅဝ်ဢေႃႈ။

Internet တႄႉ တေလႆႈၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

$ wget https://github.com/naingyeminn/mm-kb-kmfl/archive/master.zip -O mm-kb-kmfl.zip
$ unzip mm-kb-kmfl.zip
$ cd mm-kb-kmfl-master
$ make install

ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Text Entry Settings လႄႈ။

ၼဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ် “+” Button သေ ၵႂႃႇပေႃႉသႂ်ႇပၼ် “Other” တီႈၼႂ်း Input Source list ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် ၼႂ်း Input Source ၼၼ်ႉ တေၼႄမႃးတင်းၼမ်သေ လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိၵ်ႈဢဝ်ၵမ်းဢၼ််သေ Add ဢဝ်လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ၼႂ်းၵႃႈသဵၼ်ႈမၢႆ Input sources to use ၼၼ်ႉ တေလိူဝ်မႃးထႅင်ႈယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ် Keyboard ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈသေ ၸႂ်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈၵႂႃႇ လိူၵ်ႈဢဝ် Keyboard Layout Switcher ဢၼ်မီးၵႃႈတီး Panel ၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉဢဝ် သေႃးလၢႆးလတ်း ဢၼ်ပဵၼ် Super + Space သေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈ။

သင်ဝႃႈမီး လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ ၊ တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ်သင်ၼႆၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃး လႆႈယူႇၶႃႈ။