Shan Institute of Information Technology


လၢႆးလိူၵ်ႈယွမ်ႉသီ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Written by Admin

Posted on 2016-04-16 19:06:10


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Photoshop ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် လိူၵ်ႈဢဝ်သီ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် black and white သီၽိူၵ်ႇလမ် လိူဝ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် main subject တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၼႄ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

တႃႇတေႁဵတ်း effect ဢၾႅၵ်ႉ လွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ တီႈၼႂ်း Photoshop ၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၸမ်ႉ ၵႆႉဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တမ်းပႅတ်ႈၵႆၵႆ ၶဝ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး လႆႈလူမ်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Selection tools တင်းၼမ်းတင်းလၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း Photoshop ၼၼ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ တႃႇတေၸႂ်ႉ Selection tool ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၼ် တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Selection tools သေ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၸႂ်ႉတႄႉတႄႉဢေႃႈ၊ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉ Black & While adjustment layer ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ layer mask ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တင်း brush။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မေႃၸၼ် ပႅၵ်ႈထူ sliders လႄႈ ဢဝ်တင်း brush သေၵေႃႈ ပေႃးမေႃၸၼ်ယွမ်ႉသီ ၼႆ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမေႃႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉတေၸႂ်ႉ Photoshop CC ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွၵ်းလၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈတီႈ Photoshp CS6 လႆႈယူႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ထူၼ်ႈ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉတႄႉ ၵႂႃႇဢဝ်တီႈ Shutterstock မႃးယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ငဝ်ႈတိုၼ်း    

တူၺ်းတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ… selective colour ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ black & white သေ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူဝ်းၼၢင်းယိင်း သီလႅင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးသီဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ တၢပ်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉ selecton tools သေ ႁဵတ်းတူၺ်း ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ။ 

ဝၢႆးသေ ႁဵတ်းဢၾႅၵ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းယဝ်ႉ။

ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းလႆႈယူႇ။ ပေႃးတေလိူၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ လိူၵ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း ပႃး သီသေဢၼ်ဢၼ် ၼင်ႇ ၶူဝ်းၼုင်ႈလႄႈသင်၊ မွၵ်ႇသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈသင်၊ လူတ်ႉၵႃး လႄႈသင် မၼ်း ပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႄႇႁဵတ်း ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ။

 

ၸၼ်ႉ ႑ : ဢဝ်သႂ်ႇပၼ် Layer Adjustment ဢၼ်ပဵၼ် Black & While

 

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Photoshop ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းတီႈ Layers panel ၼၼ်ႉလူး… ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးဝႆႉ Layer ဢၼ်လဵဝ်၊ တေပဵၼ် Background layer ဢၼ်တေ ႁွပ်ႇႁွင်ႈဝႆႉပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။

တီႈ Layers panel ၼၼ်ႉမၼ်းတေၼႄဝႆႉ Background layer ဢၼ်မီးဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ။

ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉ Layer ၶႅပ်းႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းတေႁဵတ်း ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵႂႃႇ။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းတေတိုမ်းဢမ်ႇၵႂႃႇ ယိပ်းတိူဝ်ႉတီႈ ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းသေ ႁဝ်းၵူၺ်းတေဢဝ် adjustment layer ထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၸႅၵ်ႇသီမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ်တီႈ New fill ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ djustment layer ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆတႂ်ႈ Layers panel ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ New Fill ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ Adjustment Layer.

လိူၵ်ႈပၼ် Black & White adjustment layer ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ။

လိူၵ်ႈပၼ် Black & White adjustment layer.

ၸွမ်းၼင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် adjustment Black & White တီႈ Photoshop ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ တိုၼ်းႁဵတ်းဝႆႉ တႃႇတေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃးသီ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Black & White ၵႂႃႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တူၺ်း Layers panel ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် adjustment layer (ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “Black & White 1”) ၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းတေၵႂႃႇမီး ပႃႈၼိူဝ် Background layer ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တေလႆႈႁၼ် Photoshop ထႅမ် adjustment layer တီႈၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းႁၼ်ယူႇယဝ်ႉ Photoshop ၼႆႉ မၼ်းတေ လႅၵ်ႈလၢႆႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ဢၼ်ပႃး ဝႆႉသီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Black & White ၵႂႃႇ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တင်ႈပိူင်ၵဵဝ်ႈ ဢၼ်ၵိုၵ်း ပႃးမႃးၸွမ်းမၼ်း ၵေႃႉႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈမႄး ၵမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢိတ်းဢွတ်းသေ မႄးပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈထုၵ်ႇၸႂ်ၽႂ်မၼ်း ၵေႃႈ ႁူႉတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈ Black & White ဢၼ် Photoshop လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ။

 

ၸၼ်ႉ ႒ : မႄးပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသီ Black & White ႁႂ်ႈမၼ်းတိူဝ်းၶႅမ်ႉ

တီႈဢၼ်တေၵုမ်းၵမ်ပၼ် တႃႇ Black & White ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ တီႈ Properties panel ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်း မၼ်းတေမီးဝႆႉ ပႅၵ်ႈထူၸၼ် Slider ႁူၵ်း ဢၼ်။ တႃႇသၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ primary colours (Reds, Greens လႄႈ Blues) သေ ထႅင်ႈတႃႇ သၢမ်ဢၼ်ၸမ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်တႃႇ secondary colours (Yellows, Cyans လႄႈ Magentas) ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၸၼ် ပႅၵ်ႈထူၸၼ် slider ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသၢႆႉၸူႈ ၽၢႆႇၶႂႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၶႂႃႇၸူး ၽၢႆႇသၢႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်တီႈ သီဢၼ်ပႃးၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼင်ႇသီၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁိူဝ်ႈလႅင်းမႃး ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေသဝ်ႈ လမ်ၵႂႃႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ် Reds slider ၵႂႃႇၸူးၽၢႆႇၶႂႃၼႆ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢၼ်ပႃး ဢၼ်မီးသီလႅင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁိူဝ်ႈလႅင်းမႃး။ ပေႃးႁဝ်းၸၼ် Blues slider ၵႂႃႇ ၸူးၽၢႆႇသၢႆႉၼႆ တေလႆႁၼ် တီႈဢၼ်မီး သီသွမ်ႇၼၼ်ႉ လမ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈမႆႈၸႂ် တႃႇတွင်းဝႃႈ ႁိမ်းလႂ်ပႃးသီသင်၊ ႁိမ်းလႂ်မီးသီသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇ တူၺ်း ၽွၼ်းလႆႈ result တီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Black & White ႁဝ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၼ်ပၼ် Slider ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ၵႂႃႇၵူၺ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Black & White ႁဝ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈပဵင်းၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၸၼ်မႄးပၼ် Slider ၼႂ်းၵႃႈ ႁူၵ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈယူႇ။

ၸၼ်ပၼ် Sliders တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ သီငဝ်ႈတိုၼ်း original colour မၼ်းပေႃးတေႁိူဝ်ႈ တေလမ်ၵႂႃႇ။

တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် sliders ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ Auto button ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ ပၼ်တီႈၼဵၼ် Auto button သေမွၵ်ႇပၼ် Photoshop ႁႂ်ႈမၼ်းမႄးပၼ်ႁင်းမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ပေႃႈတေလီတူၺ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ မၼ်းမႄးပၼ် ၶႅမ်ႉတေႉတေႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇၸႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် Auto ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႄး ၸၼ်ပၼ် sliders ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မႄးလိုမ်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇလူး။

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ် ၼဵၼ် Auto.

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼိူင်းဢၼ်တူၺ်း ၶႅပ်းႁင်ႈ Black & White လႄႈ တင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ visibilty တီႈ adjustment layer (ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇတႃ) ၼၼ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေဢိုတ်း တေပိုတ်ႇပၼ် Black & White လႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပႃးသီ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ တႃၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ၶိုၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ Black & White ယူႇယဝ်ႉ။

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈမၢၵ်ႇတႃႇ တႃႇတေ ပိုတ်ႇ/ဢိုတ်း adjustment layer ၶွင် Black & White.

ၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႃႈ ဢၼ်လၢႆႈဝႆႉသီ Black & White ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းဝႆႉထၢၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈလႆႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ တီႈၽၢႆလင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ တေၼႄပၼ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၸၢင်ႈလၢႆႈၶိုၼ်း သီ Black & White လႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၶႃႈႁဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ Black & White adjustment.

 

ၸၼ်ႉ ႓ : လိူၵ်ႈပၼ် Bursh Tool

လွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးမႃးၸွမ်း adjustment layer ၶွင် Photoshop ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် layer mask ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ Layer mask ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ် ႁူဝ်တီးႁူဝ် ယွႆႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈ layer mask ႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႆတႄႉ သွၵ်ႈႁႃတူၺ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈ Understanding Layer Masks ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းပႃး Layer mask မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းသေ တေလႆႈႁၼ် layer mask တီႈၼႂ်း layers panel သေ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းပႃးဝႆႉ layer mask ၼႆယဝ်ႉ။ ၽၢင်ႉဝႆႉပၼ် လွင်ႈဝႃႈ layer mask ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းယွမ်ႉဝႆႉ သီၶၢဝ်ႇ/ သီၽိူၵ်ႇ။ သီၶၢဝ်/သီၽိူၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ adjustment Black & White ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇၸီႉၸမ်ႈၺႃးၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈ mask thumbnail ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် adjustment layer.

ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈဢဝ် သီငဝ်ႈတိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်သီဢၼ်လႂ်ဢွၵ်ႇၼႄၼႆ ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉယႃႈလမ် ၶိုၼ်းၵႂႃႇယွမ်ႉပၼ်တီႈ Layer mask ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ တီႈႁိမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇယွမ်ႉႁိမ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လိူၵ်ႈ ပၼ် Brush Tool ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Tools panel ၼၼ်ႉ။

လိူၵ်ႈပၼ် Brush Tool.

 

ၸၼ်ႉ ႔ : လိူၵ်ႈပၼ် Soft Round Brush

ၼဵပ်းပၼ် Right-click (Win) / Control-click (Mac) တီႈၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ သေ ပိုတ်ႇပၼ် Bursh Preset Picker လႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် soft round brush တီႈၸဵင်ႇ ၼိူဝ် ၽၢႆသၢႆႉ ၼႂ်းလွၵ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉ တူဝ်ႇယၢင်ႇ ႁၢင်ႈ Brush ႁဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ လိူၵ်ႈယဝ်ႉ ယဝ်ႈၼႆ ၼဵၵ်းပၼ် Enter (Win) / Return (Mac) တီႈၼိူဝ် ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ Bursh Preset Picker လႆႈယူႇ။

လိူၵ်ႈပၼ် soft round brush.

 

ၸၼ်ႉ ႕ : လၢႆႈပၼ် Foreground Colour ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီလမ်

Photoshop ၼႆႉ မၼ်းတေဢဝ် Foreground colour ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပဵၼ် brush colour ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ် သီလမ် ၵႂႃႇယွမ်ႉသႂ်ႇတီႈ layer mask လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလၢႆႈ Foreground Colour ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီလမ်။ တႃႇတေလၢႆႈဝႆးဝႆးၼႆ ၼဵၵ်းပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ D တီႈၼိူဝ် Keyboard ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေလႅၵ်ႈလၢႆပၼ် Foreground လႄႈ Background colour မၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် သီ ပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ။ ပေႃးၼၼ် Foreground မၼ်းတေပဵၼ် သီၶၢဝ် White သေ Background မၼ်းတေပဵၼ် သီလမ် Black ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် သီပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းလၢႆႈသီ  ပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလိူၵ်ႈဝႆႉပၼ် layer mask ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ တႃႇတေဢဝ် သီ Foreground လႄႈ Background လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ X တီႈၼိူဝ် ၶီးပူတ်ႉ ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးၼၼ် Foreground colour ႁဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ် သီလမ်ၵႂႃႇယူႇ။

ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် Foreground colour လႄႈ Background colour ႁဝ်းၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈ လၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇ။

ဢၼ်ပဵၼ် Foreground (upper left) လႄႈ Background (lower right) colour swatches.

 

ၸၼ်ႉ ႖ : ဢဝ် Brush သႅၼ်းယႂ်ႇသေ ယွမ်ႉပၼ် တီႈၼႂ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း

တႃႇတေဢဝ်သီငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတႄႇၸၼ်ပၼ် တီႈၽၢႆႇတင်းၼႂ်းမၼ်း ဢွၼ်တၢင်း၊ ၸၼ်လႆႈၼမ်ၵႃႈၵေႃႈၸၼ်။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁိမ်း ၶွပ်ႇမၼ်းတႄႉ ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ဢိင် ၼိူဝ်သႅၼ်း ဢဝ်ႁဝ်းၶႂ်ႈ ဢဝ်သီမၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉ သႅၼ်း Bursh ႁဝ်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇတေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ သႅၼ်း Bursh ႁဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉႁဝ်း သေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။ ၼဵၵ်းပၼ် right bracket key ( ] ) ထပ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သႅၼ်း brush တေယႂ်ႇမႃး၊ ပေႃးၼဵၵ်း left bracket key ( [ ) ၼႆၸမ်ႉ သႅၼ်း brush တေလဵၵ်ႉၵႂႃႇ။ ပေႃးၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶွပ်ႇ brush ႁဝ်း ၵႅၼ်ႇလီသတ်ႉလီၼႆ ၼဵၵ်း Shift လေႃး ( ] ) ပၼ်လႄႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶွပ်ႇမၼ်း ၵီႈလီ ယုၺ်းလီၸမ်ႉ ၼဵၵ်း Shift လေႃး ( [ ) ထပ်းၵၼ်လႄႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃးႁဝ်းတေဢဝ် သီဢၼ်မီး တီႈၶူဝ်းၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃး။ ၶႃႈႁဝ်းတေတႄႇဢဝ် တီႈၽၢႆႇတိၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ။ ပဵၼ် ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။

ဢဝ်သီလမ်သေ ယွမ်ႉပၼ် တီႈၼိူဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်း၊ ၸွမ်းၶွပ်ႇမၼ်းတႄႉ ဝႆႉဝႆႉၵွၼ်ႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ် သႅၼ်း brush လဵၵ်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ (ၼဵၵ်းပၼ် left bracket key မွၵ်ႈလၢႆၵမ်း)သေ တေသိုပ်ႇယွမ်ႉၵႂႃႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ်။ ၶွပ်ႇမၼ်းတႄႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ။

ထႅမ်သႂ်ႇ တွၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ်၊ တီႈသိူဝ်ႈၶူဝ်း။

ၶေႃႈၽၢင်ႉ.. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်းၵႂႃႇတီႈ လွၵ်း layer mask ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Layer panel ၼၼ်ႉ၊ တီႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ဢၼ်လမ်သေ ယွမ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဝႃႈ layer mask ႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ပဵၼ် တွၼ်ႈသီႇၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတၢင်တူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ် adjustment ႁဝ်းၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ။ သီလမ်ၸမ်ႉ မၼ်းတၢင် တူဝ်ဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈ adjustment ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်း ဢဝ် သီလမ် ယွမ်ႉတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း မၼ်းတေလပ်ႉပၼ် Black & White လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈ ႁၼ် ၼင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈ Layer mask thumbnail ၼၼ်ႉ မၼ်းၼႄပၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢဝ် သီလမ်သေ ယွမ်ႉဝႆ့။

 

ၸၼ်ႉ ႗ : ဢဝ်သႅၼ်း brush  လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉသေ ယွမ်ႉပၼ် ၸွမ်းၶွပ်ႇမၼ်း

တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတေ ယွမ်ႉပၼ်ၸွမ်း ႁိမ်းၶွပ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၸၼ်ႇၶႂၢၵ်ႈဢဝ် zoom မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ် ၸမ်ၸမ်။ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶႂၢၵ်ႈ zoom မၼ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းပၼ် Ctrl+space (Win) / Command+Spacebar (Mac) တီႈၼိူဝ် ၽၢင်ၼဵၵ်း ၶီးပူတ်ႉသေ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ mouse ႁဝ်းထပ်း ၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းတေၶႂၢၵ်ႈပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေၶိုၼ်းႁုပ်ႈ zoom ၸမ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် Alt+spacebar (Win) / Option+spacebar (Mac) သေ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉထပ်းၵၼ်။ တႃႇတေၶၢႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၸမ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် spacebar သေ မၼ်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇ Hand Tool ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ ပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်း Mouse သေၸၼ်လၢၵ်ႈပၼ်ၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇတေယွမ်ႉသီ ၶွပ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ သႅၼ်း brush လႄႈ လွင်ႈၵႅၼ်ႇ လွင်ႈယုၺ်းမၼ်း တႄႉ ၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈသေ လဵၼ်ႈသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ၸႂ်ႉ သႅၼ်း bursh ဢၼ်လဵၵ်ႉသေ ၶွပ်ႇ brush ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ဢၼ်ၵႅၼ်ႇလီသေ ယွမ်ႉဢဝ် ၶွပ်ႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈ တွၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ်။

ၸႂ်ႉပၼ် ၶွပ်ႇ brush ဢၼ်လဵၵ်ႉသေၵေႃႈ ၽၢင်ႉသေ ယွမ်ႉပၼ်သီ ၸွမ်းၶွပ်ႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽိတ်းပိူင်ႈသေ၊ သလေႃႇဢမ်ႇတေႃႇ ယွမ်ႉဢဝ်သီမၼ်း ပူၼ်ႉၶွပ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း ၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်။ တူၺ်းတီႈၼႆလႄႈ ၶႃႈႁဝ်း ယွမ်ႉသီ မၼ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇၺႃးတီႈၼိူဝ် ႁူဝ်မႄႈမိုဝ်း ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ။

ဢလူဝ်ႉ… ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ ၶိုၼ်းမႄးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း။

တႃႇတေမႄး လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆႉ ငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း။  ၼဵၵ်းပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ X တီႈၼိူဝ် ၶီးပူတ်ႉ သေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ် သီ Foreground လႄႈ Background ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သီ Foreground ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵႂႃႇ သီၶၢဝ်/ သီၽိူၵ်ႇ။ ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းၵႂႃႇယွမ်ႉပၼ်တီႈ ဢၼ်ၸၼ်ပူၼ်ႉ ၽိတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ X သေၵေႃႈ ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈ သီ Foreground ပဵၼ် သီလမ်ၶိုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။

ဢဝ်သီၽိူၵ်ႇသေ မႄးၶိုၼ်း ဢၼ်ၸၼ်ၽိတ်းၵႂႃႇ။

တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် သီဢွၵ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၶွပ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၸႂ်ႉ zooming, panning လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈသႅၼ်း brush သေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇ။

သိုပ်ႇၸၼ်ပၼ် တီႈႁိမ်းၽင်ႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉ။

ၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၽွၼ်းလႆႈ result ၶႃႈႁဝ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉတႄႉ သိူဝ်ႈၶူဝ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးသီယဝ်ႉ။

 

ၸၼ်ႉ ႘ : ၶိုၼ်းမႄးငိ ပၼ် Black & White Sliders (ပေႃးဢမ်ႇပႆႇပဵင်းပေႃးၸႂ်)

တီႈၸၼ်ႉၼႆႉၼႆႉ မၢင်ၽဝ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးငိဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသီ Black & White ၵေႃႈတေပဵၼ်လႆႈ။ တႃႇတေႁဵတ်းၼၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈ Properties panel ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၸၼ် sliders ပၼ် ၽၢႆႇသၢႆႉ ၽၢႆႇၶႂႃ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ် result ၽွၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ ၼႆႉယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းလီ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉ adjustment layer ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁဵတ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တင်းၼမ်။ ဢမ်ႇတၢပ်ႇလူဝ်ႇ ၵႂႃႇယႃႇ ၶႅပ်း ႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းသင်သေၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈမႄႈထတ်းလႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

ၸၼ်ပၼ် sliders တွၼ်ႈတႃႇ မႄးပၼ်တီႈ black and white ႁႂ်ႈမၼ်းတိူဝ်းၶႅမ်ႉ။

 

ၸၼ်ႉသူးတွၼ်ႈ : ၶိုၼ်းဢဝ်သီငဝ်ႈတိုၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ဢၼ်ၸၼ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉလိူၵ်ႈသၢင်ႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းမႃး ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်းၸႂ်ႉ Black & White adjustment layer ဢၼ်လဵဝ်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းမႃး ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ယွမ်ႉသီ ၼႂ်းၵႄႈ Black & White ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း ဢဝ် သီငဝ်ႈတိုၼ်းမႃးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ တႃႇတေႁဵတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈယွမ်းပၼ် Opacity ၶွင် adjustment layer  ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် Opacity option မၼ်းတေမီးဝႆႉယူႇ တီႈ ၸဵင်ႇၼိူဝ်ၽၢႆႇၶႂႃ ၵႃႈတီႈ Layers panel ၼၼ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်းတေယွၼ်ႇလူင်းတေႃႇထိုင် 70% :

ယွၼ်ႇလူင်း opacity ႁင်း adjustment layer.

ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉတီႈ adjustment layer သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁၼ် သီငဝ်ႈတိုၼ်း ႁဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။  ၼေႈ… ၼႆႉပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢင်းၵၼ်တူၺ်း

ၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၽွၼ်းလႆႈ result ၶူဝ်းသီလႅင်လႅင် ၼႂ်းၵႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈသီဝဝ်းဝဝ်းၼႆယဝ်ႉ။