Shan Institute of Information Technology


ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook မီးၵႂႃႇ လၢၼ်ႉ 1000

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook မီးၵႂႃႇ လၢၼ်ႈ 1000 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် Mark Zuckerberg လၢတ်ႈၵႂႃႇ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိူၼ်ႈလွင်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ် မၢႆၵႅဝ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ဢၼ် Mark Zuckerberg ၶူင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉၸိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယိပ်းတိုဝ်း Face

Read More

လၢဝ်ထဵမ်း ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် တႃႇတေပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈၾလေႃႇရီႇၻႃႇ Cape Canaveral ဢွင်ႈတီႈ ပွႆႇလၢဝ်ထဵမ်းၼူၾႆးၼၼ်ႉ လၢဝ်ထဵမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ် ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢႃႇၾရိၵ ၽႂ်းၽၢႆၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇလႄႈ Mark Zuckerberg လၢတ်ႈဝႃႈ လီၸႂ်လူႉတႄႉတႄႉၼႆယူႇ။ လၢဝ်ထဵမ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Amos-Six ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ၼူၾႆး Folcon Nine ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၢမ်းသေ ပႆႇလႆႈပွႆႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၵႂႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း ၼူၾႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈတႅၵ်ႇလႅဝ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလိုၵ်ႉသေၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ Source : BBC News Photo : trbimg.com

Read More

Mark Zuckerberg လႆႈထုၵ်ႇ Hack

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 02, 2016


ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် Mark Zuckerberg လႆႈၺႃး ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ၶဝ် ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်း ဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉမၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်း လိူၼ်ၵျႃၼ်ႇ 5 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Instagram, Twitter, Linkedln လႄႈ Pinterest မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလၵ်ႉၸူင်ဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၽူႈၸူင်ၼႅင်ႈ Hacker ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ Ourmine ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸူင်ဢဝ်လႆႈ ဢၶွင်ႉ Mark Zuckerberg ၼႆယူႇ။ ၸုမ်း Ourmine ၼႆႉ တီႈ Twitter ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် မီးသီႇမိုၼ်ႇပၢႆသေ ဢၶွင်ႉၶဝ် @_Our_Mine ၼၼ်ႉၵေႃႉ Twitter ၶဝ် ဢဝ်ၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉယူႇ။ ၸုမ်း Ourmine ၶဝ် ပၼ်လိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈ Mark Zuckerberg ႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်ၼႆယူႇ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်းၾဵတ်ႉပုၵ်

Read More