Shan Institute of Information Technology


လွင်ႈ​ၸုမ်း SIIT


ယိူင်း​ဢၢၼ်း ၸုမ်း SIIT

႑ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေဢဝ် ပၢႆး​ပိင်ႇ​ၺႃႇ ၶွမ်ႇၽိဝ်း​ထိူဝ်ႇ​သေၸုင်​ၸၼ် ​ပီႈ​ၼွင့်​ၸၢဝ်း​ၶိူဝ်း​တႆး ႁႂ်ႈ​ႁူပွင်ႇ​တႃ​လႅင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။
႒ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ​ပၼ် ၼမ့်​ၵတ့်​ၵူၼ်း (HR) ပုၼ်ႈ​ဝၢၼ်ႈ​မိူင်း၊ ၸိူဝ့်​ၶိူဝ်း၊ သႃႇ​သ​ၼႃႇ​လႄႈ ၼႂ်း​ၵႄႈ​ၵူၼ်း​ၼုမ်ႇ​တႆး။
႓ . တွၼ်ႈ​တႃႇ​တေဢဝ် ဢၢႆႇထီႇ (IT) ပဵၼ်​ပိုၼ့်​သေပူၵ်း​ပွင်​တူင်ႇ​ဝူင်း​ၵူၼ်း ႁႂ်ႈ​ၶိုတ်း​ၸၼ့်​ ၸွမ်း​လူၵ်ႈ​ၵမ်ႇ​ၾႃႇ။


ၼႃႈ​ၵၢၼ် (ၶၢဝ်း​ယၢဝ်း)

႑. တေ​ၶတ်းၸႂ် ပိုၼ်​ဢွၵ်ႇ​လႆႈ (News Letters) ၽိုၼ်​ၶၢဝ်ႇ​ၵဵဝ်ႇ​လူၺ်ႈ​ပၢႆး​ဢၢႆႇ​ထီႇ။
႒. တေ​ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း​ပွင်​ပၼ်​လႆႈ ပၢင်​ႁူပ့်​ထူပ်း၊ ပၢင်​သွၼ် ၵပ်း​ၵၢႆႇ​လူၺ်ႈ​ဢၢႆႇ​ထီႇ၊ တွၼ်ႈ​တႃႇ​ၽူႈ​ၶဝ်ႈၸႂ် ပၢႆး​ၶွမ်ႇၽိဝ်းထိူဝ်ႇ။
႓. တေ​ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ​ပူၵ်း​ပွင်​လႆႈ ႁူင်း​ႁဵၼ်း​ၽၢႆႇ​ၽိုၵ်း​သွၼ်​ပၼ် ပၢႆး​ၶွမ်ႇ​ၽိဝ်း​ထိူဝ်ႇ။


ၼႃႈ​ၵၢၼ် ၼႂ်း​ပီႊ 2014

႑. တႃႇၸၼ်ပိူင်ၽွတ်ႈၸုမ်း SIIT (Constitution)
႒. တႃႇၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် Browser တႆး ဢၼ်တေၸႂ်ႉလႆႈ ZawgyiTai လႄႈတင်း Unicode ႁူမ်ႈၵၼ်
႓. တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်း Wikipedia တႆး
႔. တႃၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ App တႃႇၽိုၵ်းသွၼ် လိၵ်ႈတႆး
႕. တႃႇပိုတ်ႇပၼ် ပၢၼ်သွၼ်ၶွမ်း (Basic & Advanced Course)
႖. တႃႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉတိုဝ်းၵမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း IT
႗. တႃႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇႁဵတ်း Localization ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ့်တိုဝ်း ၼႂ်းၶွမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးမႃး။