Shan Institute of Information Technology


ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လွၵ်းလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပေႃႉ မၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈ ၵႃႈတီႈ KeyMagic

Written by Sai Mawn Kham

Posted on September 01, 2016


မိူဝ်ႈၶႃႈတႄႇၸႂ်ႉ Mac OS X ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉ Unicode Keyboard ၼႆ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉမႃး KeyMagic ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၸႂ်ႉ KeyMagic သေပေႃႉလိၵ်ႈလႄႈ ပေႃးလိုဝ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ မၼ်းၵႆႉပဵၼ် Screen Lock သေ ပေႃးၼၼ် ၶိုၼ်းပေႃႉမၢႆလပ်ႉ Password ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ် Smart Keyboard ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၵႃႈတီႈ OS X သေတႃႉ ယွၼ်ႉမၼ်းမီး လွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ဢွၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုပ်ႇၸႂ်ႉမႃး။ ၶႃႈႁဝ်း ၸႂ်ႉ Ukelele သေၵေႃႈ ဢဝ် Myanmar3 Layout ႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်မၼ်းသေ ႁဵတ်းၶီးပူတ်ႉယူဝ်းယူဝ်းဢွၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸႂ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး ၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် ၶီးပူတ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ Keyboard Layout တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေလႄႈ ပဵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်ႈ

Read More

လၢႆးလိူၵ်ႈယွမ်ႉသီ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Written by Admin

Posted on April 16, 2016


တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း Photoshop ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးငၢႆႈငႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် လိူၵ်ႈဢဝ်သီ ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် black and white သီၽိူၵ်ႇလမ် လိူဝ်သေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် main subject တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈၼႄ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇတေႁဵတ်း effect ဢၾႅၵ်ႉ လွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ တီႈၼႂ်း Photoshop ၼႆႉ ႁဵတ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၸမ်ႉ ၵႆႉဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တမ်းပႅတ်ႈၵႆၵႆ ၶဝ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃး လႆႈလူမ်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Selection tools တင်းၼမ်းတင်းလၢႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း Photoshop ၼၼ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ တႃႇတေၸႂ်ႉ Selection tool ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၼ် တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Selection tools သေ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း ဢၾႅၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၸႂ်ႉတႄႉတႄႉဢေႃႈ၊

Read More